SWEDISH

Manualer Digital

Detta är FLY Playbook på engelska. Den innehåller all information och alla utbildningsmoduler för ett utbildningsprogram om grundläggande finansiell utbildning för ungdomar.

Öppna eller ladda ner hela FLY Playbook.

Sammanfattning

Introduction of the training modules

Modul 2

Psykologin bakom finansiell förvaltning

Modul 4

Sparande och investeringar

Modul 6

Försäkring

Modul 8

Skatter och pensioner

Modul 1

Finansutbildning för ungdomar

Modul 3

Psykologin bakom finansiell förvaltning

Modul 5

Riskhantering för lån och skulder

Modul 7

Kompetensutveckling inom privatekonomi

Modul 9

Flyga verktyg för finansiell läskunnighet

SWEDISH

Digital spelplan

Detta är FLY Playbook på engelska. Den innehåller all information och alla formulär för grundläggande utbildning i ämnet finansiell utbildning av ungdomar.

Öppna eller ladda ner hela FLY Playbook.

Sammanfattning

Introduction of the training modules

Modul 1

Finansutbildning för ungdomar

Modul 2

Psykologi bakom finansiell förvaltning

Modul 3

Kostnader och budgetering

Modul 4

Sparande och investeringar

Modul 5

Riskhantering för lån och skulder

Modul 6

Försäkring

Modul 7

Kompetensutveckling inom privatekonomi

Modul 8

Skatter och pensioner

Modul 9

Flyga verktyg för finansiell läskunnighet